De laatste dagen van 2021 zijn
geweest. Die van deze boze eon 
nog niet. Daarom willen we daar
aanstaande zondag 2 januari om
14:30 uur over spreken. Klik op
agenda hier rechtsboven met de
verwijzingen naar 2 livestreams.
2021 ging snel voorbij.
Wanneer Openbaring vervuld zal
worden zal ook dat snel gaan.
We leven in de laatste dagen van
deze genadetijd. Bidt u mee, dat
woord van de Heer snel door zal
gaan en verheerlijkt wordt, ook
in 2022?