Veel verschil van mening, ruzie,
twist, splitsingen en dergelijke
heeft dit onderwerp al opgeleverd.
Wat zegt de Schrift? Die geeft
antwoord. U kunt de overdenking
naluisteren: hier. De begeleidende
leestekst is hier te downloaden.
Woord vandaag van 27-5-2014
is treffend, nalezen kan hier.