Laatste dag van dit kalenderjaar,
dat zeer onrustig en roerig was.
De wereld lijkt maar geen vrede
te kunnen bereiken. Maakt dat 
niet des te sterker duidelijk, dat 
ware vrede alleen door de Heer
Jezus Christus kan komen
?
Afgelopen jaar kon vanuit de 
lopende studies in Handelingen
en Efeziërs het nodige goud uit
de Schriften gedolven worden. 
Wat een grote rijkdom is ons in
genade geschonken door Vader!
Alles wijst op Hem en de Zoon
van Zijn liefde. 

De in fijne samenwerking met 
stichting Evangelie om niet 
uitgegeven brochures konden 
gratis verstrekt en verzonden 
aan eenieder die ze wil(de) 
hebben. Dank u (U) wel!

Onderwerpen:

– Wie gaan mee bij de opname?

Zie inhoud
 Het woord van de verzoening.
Zie inhoud
– Leven in verwachting van Zijn 
   komst.   
Zie inhoud
– Heel de wapenrusting van God.
Zie inhoud
– De uitgeroepen gemeente: 
   lichaam én bruid?
Zie inhoud
– Jezus Christus, de Gekruisigde.

Zie inhoud
– De completering van het al 
   door Christus.
Zie inhoud
– De zogenaamde Engelenwereld.

Zie inhoud

Heeft u één (of meer) van deze 
nog niet in uw bezit? 
En/of wilt u ze aan anderen
geven? 
Bestel: gorterd@protonmail.com 
U ontvangt ze kosteloos.