want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

De genade en het apostelschap
door Paulus ontvangen, was tot
geloof en gehoorzaamheid
bij de natiën (Rom.1:5; 16:26)
Bij Israël is de gehoorzaamheid
vanuit de wet (Thora) kenmerk.
Israël kwam in Paulus’ dagen en
tot op heden, niet toe aan de
gerechtigheid van God.
Zij delen in het nieuwe verbond,
(dat letterlijk geen echt verbond
is) in de komende eonen.
God zelf zal dan door Zijn geest
alles bewerken.

In het evangelie van God is Zijn
genade grondtoon en kan niets
fout lopen. Gods goede nieuws
komt eerst in ons hart, denken,
en wekt geloof. Wanneer dat
vervolgens in daden blijkt, dan
is daar ook gehoorzaamheid.
Natuurlijk is onze redding op het
geloof van Jezus Christus en Zijn
gehoorzaamheid gebaseerd.