want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

Het geloof van Christus en Zijn
gehoorzaamheid zijn bekend uit
juist deze machtige brief.
We lezen erover in Romeinen 3:
22,26 en God de Rechtvaardiger,
rechtvaardigt degene die uit het
geloof van Jezus is.

In Romeinen 5:19 lezen we:

want evenals door de
ongehoorzaamheid van de ene
mens de velen ingezet werden
als zondaren, zo ook, door de
gehoorzaamheid van de Ene,
zullen de velen ingezet worden
als rechtvaardigen

Adam en Christus als antitypen
van elkaar; zij zijn beslissend in
hun daden voor de mensheid.
Adam handelde niet naar wat
hij hoorde; Christus wel.
Dat leidt uiteindelijk tot leven,
rechtvaardiging van ieder.