Na opnieuw een turbulent jaar
(2022) begint 2023.

Net zoals de discipelen in Zijn
eerste opstandingsdagen erg
verlangden naar de oprichting
van het aardse koninkrijk, leeft
misschien ook bij ons de vraag
over de nabije toekomst:

‘Heer, zullen wij U dit jaar
ontmoeten in de lucht?’

Het antwoord daarop is bij de
Vader bekend. In ieder geval
hebben wij eerder een groots
ontmoeten met Christus dan
Israël. In die verwachting leven
wij ook in 2023, het jaar AD.

Gezegend nieuwjaar.