De opziener dan, moet zijn:
……..nuchter, verstandig, 
       1 Timotheüs 3:2

De geest van God werkt ware
nuchterheid uit. Velen laten
zich op geestelijk gebied door
allerlei meeslepen.
Spectaculaire samenkomsten
met wonderen en tekenen. Of
boeken, studies op/via internet
met opgewonden scenario’s
over de ‘eindtijd’ en dergelijke.
De opziener blijft nuchter en
houdt vast aan wat geschreven
staat. Met een juist onderscheid
tussen evangeliën, Israël en de
uitgeroepen gemeente. Hij laat
zich niet in een roes brengen.
En zal verstandig omgaan met
wat is – en wat zich aandient.
Zowel in de grote als de kleine
‘dingen’ van het leven. De echte
wijsheid van God toepassen
vanuit de Schrift is en blijft te
allen tijde nodig.