God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil.
Dat is de geweldige zekerheid, die wij als gelovigen in ons hart koesteren.
Het hele wereldgebeuren, waarin allerlei ingewikkelde processen werken, waarin mensen op allerlei niveaus met veel dingen bezig zijn, het is nochtans in Gods hand!
De geestelijke druk, die alleen maar gaat toenemen als Zijn plan voortgaat in deze
eindtijd, zal ervoor zorgen dat de mensheid uiteindelijk diegene aan zal nemen die in zijn eigen naam komt. Zelfs het Joodse volk zal dat doen (Johannes 5:48). In deze fase van Gods heilsplan krijgen geestelijke machten en krachten steeds meer invloed op de mensen. Achter de schermen en de laatste tijd ook voor de schermen wordt uitdrukkelijk gesproken over de nieuwe wereldorde, die al vlak voor en direct na de val van de muur o.a. door Bush sr. op belangrijke bijeenkomsten werd afgekondigd.
Uiteindelijk draait het om het Midden-Oosten, en vooral om dat kleine land met dat volk dat in aantal veel minder talrijk is dan de omringende Arabische (moslim) landen. Hoe wonderlijk is dit volk door alle oorlogen sinds 1948 heengekomen. Er wordt een zeker script afgewerkt, een bepaald tijdpad gelopen. Het zal exact en heel nauwkeurig op tijd plaatsvinden. Waarom? Omdat het volgens planning van machtige mensen achter de schermen verloopt? Tot op zekere hoogte wel. De macht van een religie neemt hand over hand toe. Dat zal zich gaan toespitsen.
Maakt dat ons van binnen onrustig? Als je tegen de dingen in de wereld aankijkt wel, dan zou je de schrik om het hart slaan. Maar voor ons is er die diepe innerlijke vrede en rust: God bewerkt alles in overeenstemming met de raad van Zijn wil!