‘Toch zijn er heel wat christenen, die denken dat dood een andere vorm
van leven is, voortbestaan in de hemel of in het dodenrijk.’

In feite is het niet moeilijk, als je gewoon God gelooft. God zegt dat de mens
na het sterven dood is. De slang zei: ‘je zult niet sterven’.  Men denkt dan,
dat dood niet gewoon dood is, maar leven. De redenering is dan, dat het li-
chaam dood is, maar dat de ziel al naar God gaat in de hemel, als het een
gelovige was. Men put daar troost uit. God zegt echter, dat de dood een
terugkeer is, het lichaam tot stof, de geest naar God en de ziel naar het do-
denrijk (het onwaarneembare).

‘Men beweert dan, dat in het nieuwe testament meer geopenbaard is en
dat dan duidelijk wordt, dat de gelovige naar de hemel gaat.’

Maar de bewijzen komen niet op tafel. Er is geen enkele Schriftplaats aan
te wijzen, die spreekt zoals de Heer bijvoorbeeld in de bergrede sprak: ‘jul-
lie weten, dat tot de ouden gezegd is….maar IK zeg jullie’. Zo heeft Hij nooit
de heldere lering van Tenach over de toestand van de doden herroepen of
bijgesteld. En als iemand dat had kunnen doen, was Hij het.
Men roept dan enkele teksten erbij en trekt daar een snelle conclusie uit
om hun gedachte te staven, dat dood niet echt dood is.

‘In feite is het zo eenvoudig: dood is dood en dus geen leven.’

De slang probeert een en ander in de mist te brengen en verwarring te zaaien
over dit belangrijke onderwerp. ‘Je zult niet sterven’ is de oude leugen van de
vader van de leugen. Is er leven na de dood? Nee, maar wel na de opstanding!
Na de dood en voor de opstanding is er per definitie geen leven.
Is er leven na de tweede dood? Nee, maar wel na de levendmaking uit de
tweede dood! En dan heb je evangelie, want dan wordt God: alles in allen!