Het Profetisch Woord

Naar deze redding hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de
genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen
was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen
zou, en ook van de heerlijkheid daarna…
1 Petrus 1:10,11

U kunt de tweede studie Profetisch Woord downloaden
en beluisteren. Wat zegt Petrus over de profeten en de profetieen?
Daniel is een profeet volgens de Heer Jezus. Wat heeft deze profe-
tie ons te zeggen? Er staan berekeningen in; o.a. 490 jaar.
Nebukadnezar droomde en Daniel kon dat verklaren. Hoe zit dat?
Wat ziet Johannes in Openbaring 17 waardoor hij verbijsterd is?

Klik hier voor de audio-opname van 3 mei 2011.
Bijlagen voor deze avond:
Daniel 2:31-43: klik hier.
Daniel 9:24-27: klik hier.
De 70 weken van jaren: klik hier.