Daniel in de leeuwenkuil was het onderwerp voor de studie
die gehouden is op 28 juni 2011.
In Daniel 6 wordt verhaald hoe hij in de leeuwenkuil geworpen
werd en daar wonderlijk weer uit kwam. Wat heeft dat profetisch
te zeggen? Dat en meer werd op deze avond behandeld.
Klik hier voor het audiobestand.