Het Profetisch Woord – 12

Op 29 februari 2012 werd gekeken naar Openbaring 13 als vervolg
op de bespreking van 1 februari 2012 waarin Openbaring 12,
de mannelijke zoon, petra/sela en dergelijke aan de orde kwamen.
De twee wilde dieren (beesten) – wie zijn dat? Let op: deze studie was
eerst geplaatst onder Het Profetisch Woord – 11, maar is in feite een
vervolg op die avond waarvan de juiste geluidsbestanden ook heden
(23-11-2012) geplaatst zijn. Het is misschien goed nu eerst de studie
onder Het Profetisch Woord – 11 te beluisteren, en daarna opnieuw
deze bestanden: deel A en deel B.