Het Profetisch Woord – 13

Op 3 mei 2012 werd gesproken over ‘de dag des Heren’ dat een
belangrijke uitdrukking is in het Profetisch Woord. Aan de hand
van hiervan werd gekeken naar diverse tekstverbanden waarin
de dag van de Heer (of: Jahweh) genoemd wordt.
In Openbaring 1:10 gaat het niet over de zondag, maar over deze
bijzondere dag die in het Profetisch Woord regelmatig genoemd wordt.

Luisteren kunt u hier: deel A en deel B van deze avond.