Het Profetisch Woord – 15

Het boek Daniël biedt bijzondere vooruitzichten
voor het volk Israël, dat nog door een tijd van grote
verdrukking (Mattheüs 24:15) moet gaan, voordat
zij het aardse koninkrijk van de hemelen binnen
zullen kunnen gaan. In de studie van 31 augustus 2012
werd verder de tijdlijn (zie Profetisch Woord -14) en
Daniël 10 besproken.
Luister naar deze studie: deel A en deel B