Op 22 november 2012 werd opnieuw hoofdstuk 10
van Daniël en het begin van hoofdstuk 11 besproken.
Met name vanaf Daniël 10:14 wordt het grote visioen
over de toekomstige dagen ingeleid en ingezet. Het
draait om wat het volk van Daniël (Israël) zal over-
komen in onze huidige tijd en de nabije toekomst.
Daarmee zijn we beland in een gedeelte van de profe-
tie, dat zeer actueel is. Meelezen bij Daniël 11: hier.
Luister: deel A en deel B.