Na bespreking van Daniël 11 tot aan vers 20 kwam
op 19 december 2012 de loopbaan van de koning van
het noorden, de verachte, aan de orde. Dit is van be-
lang, want de gelovige Jood zal op het moment dat
deze verachte op het wereldtoneel een grote rol zal
gaan spelen in het Midden-Oosten, deze kunnen her-
kennen aan de hand van onder andere Daniël 11:21 e.v.
Deze belangwekkende profetie moet dan ook nauw-
keurig bekeken worden. Daarmee werd op deze avond
begonnen. Voor de presentatie, klik hier.
Luister/download: deel A en deel B