‘Wat een genade dat wij in deze tijd van genade mogen leven!’

Het is overstromende genade van God waarin wij leven, dat
zegt Romeinen 5:20,21. Genade zit op de troon. Als een re-
geerder over de mensen. Genade regeert door gerechtigheid.
Efeziërs 3:2 zegt, dat wij in het beheer (Grieks: oikonomia)
van de genade van God leven. Tegelijk zegt Efeziërs 3:9, dat
wij in het beheer van het geheimenis (verborgenheid) leven.

‘Dus de belangrijkste eigenschappen van deze tijd, vanuit God
gezien, zijn: genade en geheimenis?’

Dat is zo, volgens Efeziërs 3:1-13. Een gedeelte dat net als de rest
van Efeziërs verkeerd begrepen en vertaald is geworden. Het
draait in Efeziërs om het hemelse aspect van het geheimenis
van Christus. Daarin heeft de gemeente die het lichaam van
Christus is, een bijzondere plaats. De hemelse machten en krach-
ten zullen ook tot onderschikking aan Christus Jezus komen.

‘Wij gaan Zijn genade tonen en Zijn veelvuldige wijsheid bekend-
maken, daar, boven!’

En bijzondere toekomst, hoe meer je daar iets van gaat verstaan,
hoe meer je er naar gaat verlangen. Die heerlijkheid zal alles over-
treffen en weegt veel zwaarder dan wat ons nu overkomt aan lijden
en moeite, verdriet, zonder dat te kleineren of te bagatelliseren.
In verschillende gedeeltes komt de apostel op dat punt terug en
steeds weer klinkt, dat de heerlijkheid zoveel groter is dan het lij-
den van nu!