Op 28 februari 2013 werd gesproken over de profetie van
Daniël 11:43 e.v en diverse onderwerpen kwamen aan de orde:

– Wanneer wordt de gemeente die het lichaam van Christus
is, weggerukt van de aarde? Voor de grote verdrukking of
daarna?
– Verlossing van Israël –> nu al beloften vervuld?
Luister na: deel A en deel B