Galaten studie 9 – 2:7


Op 21 mei 2013 werd stilgestaan bij Galaten 2:7-10, de twee evangeliën,
velen denken dat het gaat om één evangelie met twee doelgroepen.
Kijkend naar de tekst van dit gedeelte, dan blijkt dat er twee evangeliën
zijn, waarvan Paulus het apostelschap van de natiën had met het evan-
gelie van de voorhuid en Petrus het apostelschap van de besnijdenis
met het evangelie van de besnijdenis. Deze twee lijnen onderscheiden
en vasthouden brengt duidelijkheid, Gods woord is helder en spreekt
van twee instrumenten in Zijn plan!
In deze studie wordt verder ingegaan op wat het evangelie van de be-
snijdenis inhoudt en wat dat voor Israël en de volkeren betekent.
Luister naar deel A en deel B van deze studie.