Wie gaan mee bij de opname?

Deze brochure is weerslag van een studie
over wie dan wel (of eventueel niet) meegaan
als de bazuin van God klinkt zoals dat in
1 Thessalonicenzen 4:13-18 staat.

Van belang voor u als gelovige.
Bestel gratis: gorterd@protonmail.com
Kijk ook op YouTube

Woord vandaag

net zoals geschreven staat:
God geeft hen de geest van
verdoving, ogen om niet te 
zien en oren om niet te horen 
tot op de huidige dag
          Romeinen 11:8

Paulus citeert Jesaja 29:10, daar
spreekt de profeet:
want Jahweh giet over jullie een
geest van verdoving, en Hij
verzegelt jullie ogen: de profeten
en Hij bedekt jullie hoofden:
de zieners
Ernstige woorden, en ze tonen,
dat het ongeloof niet zomaar in
het volk en andere mensen zit.
Het komt in diepste zin niet uit
hen zelf, maar uit God. We zien
dat God beide kanten, geloof én
ongeloof, volledig in Zijn hand
heeft en dat het gaat om geest:
dé uiteindelijke (ver)oorzaak(er)
van (on)geloof en het gedrag dat
daaruit voortvloeit. De uitkomst
is ook in Zijn hand: allen gered.

Woord vandaag

Zeker, Hij Die Zijn eigen Zoon 
niet ontzien maar Hem voor 
ons allen overgegeven heeft, 
hoe zal Hij ons zeker niet ook 
tezamen met Hem alles in 
genade schenken?

          Romeinen 8:32

God heeft Zijn eigen geliefde 
Zoon niet ontzien. Nu Hij Hem 
voor ons allen gaf, zal Hij ons 
ook samen met Hem alles in 
genade schenken. Laat dat op 
u inwerken. God geeft ons met
Hem alles in genade
Híj kende, bestemde je tot het
zoonschap. In studie Efeze (7) 
hoor je ervan. Hij roept je in 
Zijn liefde. Je antwoordde en 
weet gerechtvaardigd te zijn, 
om niet. Nu dit alles zeker is,
is de verheerlijking dat ook. 
De toekomst is in Vaders hand.