Op 21 mei 2019 werd Filippenzen 4:13-15 besproken.
Paulus wijst op de ware krachtbron, Christus, en dat
is genoeg, de genade is groot en Zijn kracht wordt in
zwakheid volkomen gemaakt. De Filippenzen gaven
uit vrije beweging, niet gedwongen, materieel aan
de apostel. Dat werkt God in de harten. 

Naluisteren: deel A en deel B