Woord vandaag

12 oktober 2018
‘Hem toegewijd leven.’

Dat is geen moeten, het is uitwerking
van de genade van God in ons leven.
We leven voortaan op God gericht. In
Paulus’ brieven komt dat steeds naar
voren, niet opgelegd, maar uit de ge-
nade van God voortvloeiend. Dan heb
je belangstelling voor God en Zijn lief-
de. En keer je automatisch je rug naar
de oneerbiedigheid en wereldse be-
geerten.

‘Zo is het, dat ervaar ik.’

Een leven dat van Christus is. Zonder
dat je bang hoeft te zijn voor veroor-
deling. Die is niet in Christus Jezus te
vinden. We leven door Hem, Zijn ver-
mogen komt in plaats van ons onver-
mogen. Waar het bij ons ophoudt, be-
gint Hij. Een leven van genade, vrede
en heerlijkheid. We veranderen van
binnen, van heerlijkheid tot heerlijk-
heid en soms zie je dat aan gezichten.

‘De innerlijke schat in aarden vaten.’

Daar gaat het over. Gods woord is de
grootste schat van de mensheid. Be-
ter en rijker is er niet. Dat woord in
je hart verlicht je en brengt innerlijke
heerlijkheid. Daardoor neemt de ken-
nis van Christus Jezus toe. Danken in
je gebed betekent veel, we hebben
erbij stilgestaan dinsdag. Filippenzen.
Een kostbare brief. We delen dan het
woord, er is blijdschap bij bezoekers.
Wonderlijk, dat God dat geeft.