Galaten studie 16 – 2:15-21

Op 21 januari 2014 kwam Galaten 2:15-21 aan de orde. Het
gaat daar om een van de fundamentele leerstellingen van
 het paulinische evangelie: rechtvaardiging door geloof.
Luister naar deze studie: deel A  en  deel B