Galaten studie 15 – 2:7-14


Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge-
deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de
apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los
van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische
onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden:
deel A ,  deel B  en  deel C