‘Wel duidelijk, dat Gods woord zelf laat zien wat de basis voor de wa-
penrusting van God is.’

Zoals we zondag hebben gezien, kun je gerechtigheid en vrede zien als
de basis van de wandel daarin. Maar eerst nog willen we doorgaan op
de lenden, die we zouden omgorden met waarheid. Gods woord is de
waarheid, en dat bad de Heer: ‘Heilig hen in Uw waarheid, Uw woord
is de waarheid’ (Johannes 17:17). Daar hield Hij het bij en dat zouden
ook wij doen!

‘En de waarheid maakt vrij!’

Dat is het. De meeste mensen leven op een of andere manier in de
leugen of weten niet wat werkelijk waar is. Toen Petrus door de Heer
gecorrigeerd werd, had hij net beleden wat de waarheid is, namelijk:
‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:16).
De Heer reageerde met te zeggen, dat vlees en bloed (mensen of Petrus
zelf) hem dat niet onthuld hadden, maar de Vader, die in de hemelen is.

‘Dus Vader moet het je geven dat je de waarheid kunt verstaan?’

Zeker, we zijn wat dat betreft volledig afhankelijk van Vader. ‘Niemand
kan tot Mij komen, tenzij de Vader hem trekt’, zei de Heer ook, opgete-
kend door Johannes. Als we dus komen tot kennis van de waarheid, dan
is dat een grote zegen van de Vader! En we mogen iets van de grote waar-
heid verstaan van het evangelie dat Paulus verkondigt.
God wil, dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waar-
heid komen
. Dat zal ooit gebeuren, en wat een genade dat wij nu al tot
die erkenning konden komen!