Galaten studie 28 – 4:12-18

14 oktober 2014 werd gekeken naar de ervaringen van Paulus met
de Galaten. Toen zij het evangelie ontvingen waren ze gelukkig en
blij. Inmiddels waren zij niet meer zo blij en gelukkig, doordat zij
onder de wet van Mozes waren gaan leven. Judaistisch. Kijk mee
en luister: deel A en deel B van deze avond.