Op 14 januari 2015 werd de boodschap aan de gemeente Sardis 
besproken. Daarbij kwam Mattheus 24 aan de orde. Wanneer zal ‘deze 
generatie’ (24:34) leven? Wat zegt de Heer in dat hoofdstuk? Wat bete-
kent: ‘de een zal weggenomen worden en de ander achtergelaten worden’?
Luister naar deze studie: deel A en deel B