Galaten studie 43 – 5:22,23


Op 6 oktober 2015 kwam weer een aspect van de vrucht van de
geest naar voren. Mildheid. Onder mensen meestal niet zo merkbaar.
Het is juist een van de ‘kwaliteiten’ van God zelf. Daarom zeer de
moeite waard te ontdekken hoe dat in ons praktisch uitwerkt.
Luister hier: deel A en deel B