Openbaring 6 kent een parallel met de 70e jaarweek van Daniel 9.
Daarom werd opnieuw stilgestaan bij deze bijzondere profetische
woorden. Ze beschrijven de toekomstige ontwikkelingen van en
rondom het Joodse volk en de stad Jeruzalem.
Luister naar deze avond, bekijk de presentatie: deel A en deel B.