Op 30 maart 2016 kwam opnieuw Openbaring 6:1-8
aan de orde. De paarden met diverse kleuren staan
symbolisch voor de dingen die moeten gebeuren, moge-
lijk in de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniel 9.
Dat blijkt uit de parallelle gedeeltes, onder meer Mat-
theus 24. Daarin markeert de Heer zelf het midden ervan
in vers 15: ‘wanneer jullie dan….’ Wat voor dat vers ge-
beurt, is terug te lezen in Openbaring, zegel 1-4.
Hier kunt u luisteren: deel A en deel B.