Galaten studie 54 – 6:7-9


Wat zaai je in je leven? En: hoe leef je ermee uit dat ene
woord van God? Vlees of geest, dat is de tegenstelling
die elke gelovige ervaart. Zaaien en oogsten, dat komt
sterk naar voren in dit gedeelte van Galaten 6.
Dwaalt niet! God laat Zich niet minachten.
Beluisteren van deze studie kan hier: deel A en deel B