Opnieuw kijken naar wat je ziet onder het zesde zegel.
Enorme uitwerking in de natuur (zon, maan, sterren) en
dat is uiting van iets anders. Beelden in de zichtbare
wereld. Wat is de hemel eigenlijk volgens de Schrift?

Profetie, Schrift met Schrift vergelijken, dan wordt dui-
delijk welke lijnen er getrokken worden. Deze toekomst
is dichtbij, met een geweldige verwachting.
Luister: deel A  en  deel B