Filippenzen studie 7 – 1:2-6De Heer Jezus is de Christus waar de Schriften over
spraken en spreken. Enkelen van Zijn volk herkenden

dat Hij de ware Messias, de Gezalfde is. Zij waren erg
blij en dankbaar. Aan de andere kant waren anderen,
die Hem niet aanvaardden, zoals Hij merkte in Zijn eer-
ste optreden in de synagoge. Wat houdt dat in, gezalfd
zijn? Dat en meer kwam naar voren op 30 november.
Na te luisteren: deel A en deel B.