Woord vandaag

10 augustus 2017
‘We zijn uiterst gezegend.’

Ja, in Christus gezegend met iedere
geestelijke zegen. Geen aardse zegen,
de bijzondere, overstijgende rijkdom
van Zijn genade
is het deel van alle ge-

lovigen. Dat verzacht verdriet, is olie
die Hij in je wonden doet.

‘Beter dan wat dan ook.’

God is barmhartig, Hoe dieper je in de
Schrift kijkt, hoe meer barmhartigheid
van God je tegenkomt. Wat je steeds
duidelijker in de Griekse Schrift leest,
in het bijzonder bij Paulus. Hij mocht
dieper dan wie ook de liefde van God
laten zien.

‘Machtig en heerlijk.’

Uiteindelijk overwint God, die liefde is,
alle vijandschap, afkeer en haat. Zijn
heerlijkheid zal alle duisternis en zonde
verdrijven, op grond van het Offer van
Christus. De opstanding? Het is slechts
een kwestie van tijd. Allen zúllen leven!