Woord vandaag

10 oktober 2017
‘Ik ben blij met Efeziërs.’

We zijn blij met de bijbel, en dan in het
bijzonder met de brieven van Paulus.
Die zorgt altijd voor opschudding binnen
het christendom. Deze maand 500 jaar
Luther, om het zo te zeggen. Die zette
enkele oude waarheden weer in het licht
en het werd de reformatie.

‘Romeinenbrief.’

Die was wereldschokkend in die tijd. In
de traditie (RK) was de bijbel een verbo-
den boek geworden (stond op de Index,
de lijst van verboden boeken van de RK
kerk). Geloof alleen? Genade alleen? De
Schrift alleen? Dát kon niet!

‘Paulus kwam naar voren.’

De genoemde drieslag was kenmerkend
voor de reformatie. Romeinen spreekt
daarvan. Efeziërs gaat nog verder. Geen
vervangingstheologie meer mogelijk.
Die is op grond van Romeinen onhoud-
baar. En Efeziërs komt daar nog bij, met
de hemelse roeping voor de gemeente.