Filippenzen 2:5-8 IV – studie 26


Op 14 november 2017 werd opnieuw
gekeken naar 2:5-8 waarin de ootmoed

van Christus Jezus uitgelegd wordt in
(ont)lediging en komen in de gelijkenis 
van de mensen. Ook de leer van de 3-
eenheid werd besproken, wat grote ge-
volgen heeft als je dat doordenkt. 
Beluisteren: deel A en deel B