31 januari 2018
‘Vertrouwen op Zijn woord.’

Daar ging het om, vanaf dag één dat
de mens geschapen was. De mens is
geen product van evolutie of welke an-
dere theorie dan ook. De Schift is vol-
komen helder op dat punt. De mens
werd door God geschapen. Later kreeg
de mens een woord mee, en dat was
om te geloven, God te vertrouwen.

‘Zijn betrouwbare woord.’

We kunnen dat 100% vertrouwen. Dat
is het fijne van de uitspraken van God:
ze zijn te vertrouwen. Zoals die van de
Efezebrief in het bijzonder gelden voor
onze geestelijke wapenrusting. We heb-
ben gezien: wij ontvangen de helm van
redding en het (korte) zwaard van de
geest, dat is Gods uitspraak.

‘We hebben dat nodig.’

Daarnaast is gebed en dankzegging we-
zenlijk onderdeel van de wapenrusting.
Zodat we zeven delen hebben:
waarheid, rechtvaardigheid, vrede, ge-
loof, redding, Gods uitspraak, gebed.
Opmerkelijk genoeg is de eenheid van
de geest
ook in zeven delen genoemd:

lichaam, geest, verwachting, Heer, ge-
loof, doop, God en Vader.