Openbaring gaat over twee beesten.
Uit de zee en uit de aarde. Er staat de

mensheid nogal wat te wachten. Teke-
nen en bedrieglijke wonderen. Om ze
te misleiden. Wie zal de wereld voor
korte tijd regeren en hoe ver is het nu
al? Naluisteren: deel A en deel B