1 februari 2018
‘Gisteren 14 aspecten.’

Wat opvalt, is dat het allemaal geeste-
lijke
, voor ons onzichtbare facetten be-

treft. Alleen Gods uitspraak is iets, dat
we tastbaar in de Schriften hebben. En
zelfs dan gaat het om woorden, die in
zich een geestelijke betekenis hebben.
Geestelijke woorden, die, toegepast op
mensen, de gelovige omvormen. Eerst
vleselijk ingesteld; later geestelijk gezin-
de mensen.

‘Gebed ook in de wapenrusting.’

Belangrijk aspect! Bij alles, al de onder-
delen bij ieder gebed en iedere smeek-
bede biddend bij iedere gelegenheid in
de geest daartoe ook waakzaam zijnd
.

Dat laatste is zeker nodig voor elke ge-
lovige: waakzaam zijn. Dat alerte heb
je sterker naarmate je gebed gericht is
op de geestelijke aspecten.

‘Je gaat meer zien.’

Je zal anders leren zien. Zoals de Heer
Jezus anders keek naar mensen. Niet
als gewoon mens, maar met de bijzon-
dere geest, de heilige waardoor Hij bij
Maria verwekt was. Zo ga je ook anders
horen als je in genade meer van diepte
van de Schrift hebt leren kennen. 
Vader
het verdere zicht geeft.
 Dat kwam giste-
ren in de bijbelstudie
Openbaring ook
even naar voren.