Woord vandaag

11 februari 2018
‘God overziet alles.’

Van begin tot eind, alles is in Zijn hand.
Waar het plan om draait, is het kruis en
de opstanding van Jezus Christus. Dat
zou voor iedereen vaststaan. De conse-
quenties van het kruis zijn diep, gaan
heel ver. Behalve in de evangeliën, vin-
den we de woorden ‘kruis’ en ‘kruisi-
gen’ bijna alleen in Paulus’ brieven.

‘Alles daaraan te danken.’

Helaas is vaak onbekend: het woord
van het kruis
. Dat zou voor iedereen

helemaal duidelijk zijn. Dan gaat het
niet alleen om vergeving van zonden.
Het gaat óók om gezamenlijk gekrui-
sigd met Christus
. De diepgaande ge-

volgen daarvan zouden we weten als
gelovigen.

‘Het oude ik is weg.’

We zouden rekenen zoals God rekent.
De waarheid is, dat zoals Christus nu
leeft voor God, zo ook wij voor God le-
ven, in Hem. En wat Hij stierf, stierf Hij
eens voor altijd aan/voor de zonde. Zo
rekenen ook wij. Dood voor de zonde
en levend voor God in Christus Jezus.
Dat is het bevrijdende, het evangelie!