Woord vandaag

14 april 2018
‘Twee evangeliën.’

Deze tijd van genade kent het evange-
lie van de genade van Christus. Dit is
niet in overeenstemming met de mens.
Er kan niets verdiend worden. Alles is
uit God
, dat is basis voor de verkondi-

ging van verzoening in 2 Corinthiërs 5:
14-21. Het staat daar ook letterlijk in
vers 18. De liefde ging van God uit en
verdrijft de haat van de mens. Ja, toen
zij Zijn Zoon kruisigden, bleef God lief-
hebben
.

‘Tegenstander dacht: ik win.’

Voor alle zekerheid werd het nieuwe
graf in Jozefs (….) tuin verzegeld. Daar-
door werd het nog veel duidelijker dat
de Heer wérkelijk uit de doden was op-
gewekt. De verzegelde steen was weg-
gerold en het graf bleek leeg. Tot ver-
bijstering van de vrouwen die eerst bij
dat graf kwamen en later bij de apos-
telen. In de opperzaal werd de vreug-
de merkbaar, want Hij blies op hen als
teken dat Hij de heilige geest gaf.

‘Hij leeft!’

De weggerolde steen symboliseerde
dat op een bijzondere manier. Uitge-
rekend in de tuin van Jozef…. Maria
dacht dat het de hovenier (tuinman)
was, 
als laatste Adam is Hij dat ook.
Die hele situatie geeft overdrachte-
lijk aan, dat Hij het koninkrijk vanaf
dat moment zou bouwen en uitbrei-
den. Als Zoon (Bouwer) van dat huis
Israël en de uitgeroepen gemeente,
die Zijn lichaam is.