Woord vandaag

9 mei 2018
‘Traditie vermijden.’

Dat is lastig, omdat dit zo wijdverbreid
is. Je loopt er als gelovige voortdurend
tegenaan. Geen enkele traditie houdt
stand tegen het woord van God zelf.
De waarheid van het evangelie vernie-
tigt alle tradities. Eén van die tradities
is bijvoorbeeld: iets doen om dichterbij
God te komen. Het evangelie is, dat wij
altijd door God geliefd zijn en dat niets
ons kan scheiden van die liefde.

‘Ja, ik ben er blij mee.’

Een andere traditie is, dat wij onze zon-
den moeten belijden opdat God die ver-
geeft. Het evangelie is, dat Jezus Chris-
tus stierf voor de zonde en zonden van
de hele wereld van alle tijden. Hij heeft
de zonde gedragen op het hout. Evan-
gelie is: waar zonde toeneemt, stroomt
genade over (Romeinen 5:21). Daarom
hoeven wij geen zonden te belijden op-
dat die weggedaan worden.

‘Je kunt er wel voor bidden?’

Als dingen je dwars zitten: spreek daar
vooral met Vader over! Het geeft ver-
lichting van dat wat op je drukt. Maar
de zonde(n) zijn al gedragen door Chris-
tus
. Jouw gebed verandert daar niets

aan. Als gelovige ziet Vader je altijd on-
berispelijk en smetteloos, in Christus.
Dit is wérkelijk goed nieuws. Je hoeft
niets te doen, het is overstijgende rijk-
dom van genade van God
.