Woord vandaag

10 mei 2018
‘Hemelvaartsdag.’

De hemelse positie van Christus is bij
heel wat christenen onbekend. Zowel
Petrus als Hebreeën spreken er over.
In Hebreeën zelfs heel uitvoerig, als
gesproken wordt over Zijn plaats aan
de rechter(hand) van God. En Zijn sta-
tus van hogepriester naar de ordening
van Melchizedek. Hoofdstukken lang
getuigt de schrijver dat.

‘En Paulus?’

Die schrijft over Zijn plaats als de Hoog-
ste van heel de schepping. Vanaf begin
tot einde van Gods plan. Hij was de al-
lerhoogste en werd vernederd tot zelfs
de dood van het kruis. Om daarna ver-
hoogd te worden tot de hoogste plaats
onder Zijn God en Vader. Daarom zegt
Paulus Christus Jezus en nauwelijks Je-
zus Christus of Jezus. Nadruk op de ver-
hoging van de Zoon.

‘En wij dan?’

…en wekt ons gezamenlijk op en zet ons
gezamenlijk te midden van de hemeling-
en in Christus Jezus….
                                            Efeziërs 2:6

Wat een heerlijke plaats! Enorm, dat we
zo met onze geliefde Heer daar al zijn. In
de geest, terwijl onze voeten nog op aar-
de lopen. We hebben onze ‘hemelvaart’
al gehad toen we ons dit bewust werden.
Maar, we wachten op dit gebeuren:

…de Heer zelf zal….afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst op-
staan. Vervolgens zullen wij, de levenden,
de overblijvenden, gelijktijdig tezamen
met hen weggerukt worden in wolken, tot
de ontmoeting van de Heer in de lucht..zo
zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn.
                    1 Thessalonicenzen 4:16,17