Woord vandaag

11 mei 2018
‘Meerdere hemelvaarten.’

In de derde dag steeg de Heer naar
Vader op. Hij sprak tegen Maria toen
zij Hem ontmoette en dacht dat Hij de
hovenier (tuinman) was. In zekere zin
was dat ook zo. Hij is de laatste Adam,
waarvan de eerste Adam tegenbeeld
(antitype) was. Hij kwam Maria tegen
(Eva was antitype van Maria) in de hof.
Waar Adam + Eva niet het ‘koninkrijk’
konden vestigen, zal de laatste Adam
dat wel doen.

‘Bijzondere beelden.’

Niet alleen de vergelijking Adam + Eva
met Christus + Maria is opvallend. Er is
meer. Hij steeg op de opstandingsdag
op naar de Vader. Dat onttrok zich aan
de waarneming van de mensen. Zo zal
ook de gemeente weggerukt worden
in wolken. Het zal aan het zicht van de
mensen ontrokken zijn. Ook iets dat in
het verborgene plaatsvindt.

‘Handelingen 1 zichtbaar.’

Vanaf de Olijfberg steeg Hij op en de
discipelen kregen instructies van Hem-
zelf. Zij waren uit Galilea (…..) en zou-
den wachten op de uitstorting van de
heilige geest. Zodat zij kracht ontving-
en voor hun bediening voor het volk
Israël. En dit was de zichtbare hemel-
vaart en is het tegenbeeld van Zijn te-
rugkeer wanneer Hij Zijn voeten op de
Olijfberg zal zetten.