Woord vandaag

16 mei 2018
‘God handelt verschillend?’

Hij heeft Zich voorgenomen, alles in al-
len
te worden. Dat is nu nog niet zo. Op

weg naar dat grote doel richt Hij diverse
periodes in zoals het Hem past. Wij heb-
ben daar vanzelfsprekend geen invloed
op. Die inrichting noemt Paulus een be-
heer
. Dat is het Griekse woord oikono-
mia
, dat is letterlijk: huis-wet. Zoals wij

mensen een huishouding hebben met
allerlei regels.

‘Nu is het tijd van genade.’

Paulus noemt dat het beheer van de ge-
nade van de God 
(Efeziërs 3:2). Je kunt

zeggen dat Gods huisregel genade is. En
dat is heel anders dan wat daarvoor lag,
toen gold voor Israël het beheer van de
Thora (wet). Die bevatte schaduwen van
wat komen zou, de vervulling is in Chris-
tus, de beloofde Messias. En in Efeziërs
3:9 zegt Paulus nog iets bijzonders:

en allen te verlichten wat betreft het be-
heer van het geheimenis, dat vanaf de
eonen weggehouden was in God, Die
alles schept

‘Bijzondere woorden.’

Zulke uitspraken vind je uitsluitend in
de brieven van Paulus. Het woord ge-
heimenis
heeft te maken met iets dat

dichtgehouden werd in de tijd. Boven-
dien staat erbij, dat het weggehouden
was in God. Het is de tijd waarin Israël
niet functioneert als licht voor de natiën.
Dat zal straks in het aardse konin
krijk
wél weer het geval zijn (zie einde
 dag-
stukje van gisteren).