Woord vandaag

18 mei 2018
‘Nu wel God en naaste liefhebben.’

In dit beheer van de genade van God
is het wel mogelijk. Uniek in deze tijd
is, dat in de leden van het lichaam van
Christus heilige geest woont. We zijn
ermee verzegeld tot in de dag van de
vrijkoping. Door die inwonende geest
zijn we tot dit in staat:

wandelt in de geest en jullie volbreng-
en in geen geval de begeerte van het
vlees
                              Galaten 5:16

indien jullie echter door de geest ge-
leid worden, zijn jullie niet meer onder
de wet
                           Galaten 5:18

‘Niet onder het beheer van de wet.’

De wet was op het vlees gelegd, dat
ging hem niet worden. Nu God in de
gelovige permanent door Zijn geest
woning maakt, kan die gelovige wél
God liefhebben boven alles en die
naaste als zichzelf. De liefde van God
wordt door die geest uitgewerkt. Het
vlees speelt dan geen rol meer.

want heel de wet is in één woord ver-
vuld, in: liefhebben zul je je naaste
als jezelf
                       Galaten 5:14

‘Dat is het principe.’

De leden van het lichaam van Chris-
tus zouden dat doen wat tot opbouw
van de gemeente en ondersteunend
voor het woord 
is. Zoals die Thessalo-

nicenzen veel mensen bereikten. De
apostel spreekt van het werk van het
geloof, van inspanning van de liefde
en de volharding van de verwachting
van de Heer Jezus Christus.