11 september was de avond met Filippenzen 3
aan de orde. Voorbeeld 4: Paulus. Waarom ver-

heugen en waarvoor uitkijken? Betekenis van het
kruis van Golgotha is essentieel.
Luisteren:  deel A   +  deel B