Filippenzen 3:6-8 – studie 43


Op 9 oktober stonden we verder stil
bij het grote keerpunt in het leven
 van
Saulus/Paulus. Verbeurd achtte
 hij alles
in het licht van zijn Heer.

Luisteren: deel A en deel B