1 november 2018 was het gedeelte 14:14-20
aan de orde. Oogsttijd, de door God bepaalde 
tijd. Het einde van deze boze eon. Opmerkelijk 
gedeelte waarin diverse andere gedeeltes door-
klinken. Dit kunt u naluisteren: deel A en deel B