Filippenzen 3:17,18 – studie 49


Vijanden van het kruis van Christus,
wie zijn dat? Antwoord is wellicht ver-
bazing wekkend. De werking van dat
wat 2000 jaar geleden op Golgotha
gebeurde, is er nu nog en zal blijven.
Na te luisteren: deel A en deel B